Bản quyền

Về hình ảnh, video intro và một số nội dung chia sẻ về Blogspot trên levuongnam.com đều được thu thập + chỉnh sửa từ những trang chia sẻ miễn phí. Những nội dung sưu tầm đều được trình bày trong khung giao diện trích dẫn của trình soạn thảo và có gắn tên nguồn tác giả.

Với những bài viết chia sẻ về Seo, tất cả đều thuộc bản quyền của Vương Nam Blog. Bạn không được sử dụng hoặc đăng tải lại nhằm mục đích xấu hay vi phạm pháp luật của Nhà Nước Việt Nam.

Vương Nam Blog có toàn quyền xóa, ẩn các bình luận spam, thiếu văn hóa cũng như các bình luận liên quan đến chính trị, tôn giáo, sắc tộc...

Admin - Lê Vương Nam

No comments:

Post a Comment