Lời dịch bài hát Five Hundred Miles (500 Miles)

five-hundred-miles-500-miles

Nếu em bở lỡ chuyến tàu mà tôi đi
Em sẽ biết rằng tôi đã thực sự rời xa nơi này
Em có thể nghe thấy tiếng còi tàu vang xa cả trăm dặm

Một trăm dặm, một trăm dặm
Một trăm dặm, một trăm dặm
Em có thể nghe thấy tiếng còi tàu thổi cách xa cả trăm dặm

Phải rồi tôi đã cách xa một, xa hai mái nhà
Ba căn nhà, bốn căn nhà đã khuất lấp phía sau
Giờ đây tôi đã cách xa ngôi nhà của mình cả 500 dặm đường

Tôi đã xa mái nhà, xa tổ ấm của mình
Tôi đã xa gia đình, xa mái ấm yêu thương
Phải tôi đã cách xa ngôi nhà của mình cả 500 dặm rồi đấy


Không chút hành trang trên vai
Không tiền tài cũng không công danh
Chúa ơi, tôi chẳng thể trở về nhà như thế này được

Như thế này, như thế này ư
Cách này, theo cách này sao
Chúa ơi, tôi chẳng thể trở về nhà theo cách này được

Vì vậy, nếu em bở lỡ chuyến tàu tôi đi
Em sẽ biết rằng tôi đã đi xa thật rồi
Em có nghe thấy không tiếng còi tàu vang xa cả trăm dặm

Một trăm dặm, một trăm dặm
Cả trăm dặm, cả trăm dặm
Em có nghe thấy không tiếng còi tàu vang xa cả trăm dặm
Em có thể nghe thấy tiếng còi tàu vang xa cả trăm dặm
Em có thể nghe thấy tiếng còi tàu vang xa cả trăm dặm

Lời dịch được ghi chép lại từ video 500 miles của bạn Thành Nguyễn. Đó là một video rất hay nhưng do mình yêu thích guitar và thích những cách hát nghêu ngao :) nên mình lại hay xem video này hơn:


Lời bài hát Five Hundred Miles (500 miles) - Lyrics
If you missed the train I'm on
You will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles
A hundred miles, a hundred miles
A hundred miles, a hundred miles
You can hear the whistle blow a hundred miles 
Lord, I'm one, Lord, I'm two,
Lord, I'm three, Lord, I'm four
Lord, I'm five hundred miles away from home 
Away from home, away from home,
Away from home, away from home
Lord, I'm five hundred miles away from home 
Not a shirt on my back
Not a penny to my name
Lord, I can't go back home this ole way 
This ole way, this ole way,
This ole way, this ole way,
Lord, I can't go back home this ole way 
If you missed the train I'm on
You will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles 
A hundred miles, a hundred miles
A hundred miles, a hundred miles
You can hear the whistle blow a hundred miles
You can hear the whistle blow a hundred miles
You can hear the whistle blow a hundred miles

No comments:

Post a Comment