Bỏ rel=noopener noreferrer trong wordpress 4.7.4 - Nên hay không?

Khi đang seo web (thiết kế bằng mã nguồn Wordpress) cho công ty. Tình cờ mình phát hiện được một vấn đề mà cho đến thời điểm hiện tại, nhiều Seoer vẫn không ngừng gửi thắc mắc đến các trang diễn đàn lớn như wordpress.org hay github.com... Họ hỏi rằng: Ở phiên bản Wordpress 4.7.4, việc xuất hiện rel= "noopener noreferrer" trong các liên kết có thiết lập thuộc tính target=_blank (mở trong tab mới) có ảnh hưởng đến vị trí của các từ khóa hay không? Làm cách nào để bỏ thuộc tính này?
xoa-rel-noopener-noreferrer-wordpress-4-7-4

Câu trả lời được đưa ra như sau, trích dẫn theo Steve Stern - Một trong những quản trị viên của Wordpress.org:
This is a security fix to TinyMCE, which was updated in the 4.7.4 release.
See
https://www.tinymce.com/docs/changelog/#version450-november232016
https://github.com/tinymce/tinymce/issues/3177
https://www.tinymce.com/docs/configure/content-filtering/#allow_unsafe_link_target
It’s a security thing.
If, after reading the above, you want to disable the new setting, you can overide it with this in your functions.php or in a plugin. It is not recommended.
Hiểu theo google dịch đó là: Đây là bản sửa lỗi bảo mật cho TinyMCE, được cập nhật trong bản phát hành 4.7.4... Nếu muốn vô hiệu hóa cài đặt này thì có thể chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme.
// Note that this intentionally disables a tinyMCE security feature.
// Use of this code is NOT recommended.
add_filter('tiny_mce_before_init','tinymce_allow_unsafe_link_target');
function tinymce_allow_unsafe_link_target( $mceInit ) {
$mceInit['allow_unsafe_link_target']=true;
return $mceInit;
}
Trường hợp đoạn code không hoạt động, các bạn có thể bỏ theo cách thủ công đó là không thiết lập thuộc tính target="_blank" khi chèn liên kết nội bộ trong bài viết.

Thuộc tính rel="noopener noreferrer" có ảnh hưởng đến seo?

Theo trả lời của các Admin ở những topic về chủ đề này thì là không, họ nói như sau:

rel-noopener-noreferrer-co-anh-huong-den-seo
- Samuel Wood (Moderator Wordpress.org): "...Ngoài ra, không, điều này không ảnh hưởng đến SEO, nó ảnh hưởng đến hành vi của trình duyệt. SEO là những gì công cụ tìm kiếm làm, không phải những gì trình duyệt làm".
rel-noopener-noreferrer-khong-anh-huong-den-seo
Một trả lời khác của Admin trang blog.templatetoaster.com (Ảnh đã Google dịch)
Ngoài ra, tác giả Param Chahal còn đưa ra sự so sánh khác nhau giữ rel="noreferrer" và rel="nofollow"
Rel=nofollow: The tag rel=nofollow is used to indicate that neither the publisher of the page to the original author are endorsing the link and neither the referred document link is included just for commercial purpose between users of the two pages. The tag is invented by Google and the microformats community has standardised it. The intention was when the “nofollow” link would not pass on PageRank, spammers would quit posting spam on blogs. Well, this did not happen but, rel=nofollow continues. In fact, many blog systems ended up adding rel=nofollow to the comment links.
Rel=noreferrer: rel=noreferrer tag indicates no referrer information to be leaked on following the link. It mainly specifies browser not to pass an HTTP referrer header if the person clicks the hyperlink. A clear discussion at StackExchange suggests the same. Further, as I dug and found a discussion at Quora, people clearly stated how it is not going to affect SEO at all. Additionally, a very well known SEO Forum community people tried using this tag and found that it is not supported by all major browsers at the moment.
* Vì mình không giỏi Tiếng Anh nên không thể dịch chi tiết được vì có thể làm sai ý nghĩa của tác giả. Nếu bạn nào khá về ngôn ngữ này thì có thể dịch giúp mình để các bạn khác và mình cùng hiểu rõ hơn. Then kiu`:)

Ý kiến các nhân

Với những người làm seo cho Công ty như mình, thì thật sự không có thời gian để đợi cho một câu trả lời chính xác. Mọi thứ đều thay đổi liên tục, vì thế mình chọn cách một giữ nguyên và một thay đổi, bỏ thuộc tính rel="noopener noreferrer" ở trang vệ tinh, giữ nguyên thuộc tính này ở trang chính và theo dõi cùng với cách đi link hiện tại. Hy vọng rằng nó sẽ sớm có kết quả để mình cập nhật thêm cho phần kết của bài viết.

No comments:

Post a Comment