Bài 6: Tối ưu tiêu đề và meta tag seo cho Blogspot

Một trong những phần quan trọng mà nhiều bạn thường bỏ qua khi sử dụng Blogspot đó là không quan tâm đến các thẻ meta tag và title tag (lúc đầu mới dùng mình cũng vậy ☺).

Do cấu trúc của các thẻ meta tag trong Blogspot thường được thiết lập sẵn bởi đội ngũ thiết kế template, nên khi download về sử dụng nhiều bạn thường để nguyên như lúc ban đầu và như thế thì sẽ làm giảm chất lượng của site đi rất nhiều. Vì thế ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tối ưu thẻ tiêu đề và meta tag cho Blog.

Đầu tiên mình sẽ giải thích sơ qua về khái niệm và các thẻ meta tag cần có:

1. Meta tag là gì?

meta-tag-la-gi
Meta tag là thẻ html cung cấp thông tin tổng quát về nội dung chính của một trang web cho công cụ tìm kiếm.

Đặc điểm của thẻ Meta tag
  • Chỉ tồn tại trong html
  • Thường đặt ở đầu trang và nằm trong cặp thẻ <head></head>
  • Chỉ hiển thị cho công cụ tìm kiếm (người đọc không thấy)
xem-meta-tag

Để xem các thẻ Meta tag của một trang nào đó, bạn chỉ cần click chuột phải vào vị trí bất kì trên trang và chọn Xem nguồn trang (View Page Source), thường thì đoạn mã sẽ giống như sau:

<title>tiêu đề trang</title>

<meta content='mô tả trang' name='description'/>

<meta content='từ khóa chính của trang' name='keywords'/>

<meta name="google-site-verification" content="mã Google webmaster Tools"/>

<meta content='Mã Bing' name='msvalidate.01'/>

<meta content='Mã Yandex' name='yandex-verification'/>

toi-uu-tieu-de-va-meta-tag-seo-cho-blogspot

Các thẻ meta tag không thể thiếu

Title tag: Tiêu đề nội dung của trang, nằm trên cùng của trình duyệt và được thể hiện như tiêu đề trong kết quả tìm kiếm.

Description tag: Mô tả nội dung ngắn gọn của trang. Thường được bot sử dụng như là một đoạn mã hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Keywords tag: Thẻ thể hiện từ khóa chính của trang. Từ khóa ở đây chính là từ khóa mà người làm seo hướng tới khi người dùng tìm kiếm. Mặc dù hiện nay thì nhiều công cụ tìm kiếm đã không còn kết hợp thẻ này vào quy trình xếp hạng, tuy nhiên như thế không có nghĩa là nó không có chất lượng.

Robots tag: Thẻ kiểm soát hành vi của bọ tìm kiếm (được hay không được lập chỉ mục). Và nhiều thẻ meta tag khác mà các bạn sẽ được giải thích rõ hơn trong video sau đây:

No comments:

Post a Comment