Bài 3: Sửa lỗi ảnh không hiển thị trên Blogspot khi dùng mạng VNPT

Khi viết serial cách seo blogspot thì lúc ấy mình chưa mua được lap. Vì thế mỗi bài mình đều viết trên giấy và ra quán nét để đăng. Nhờ đó mà mình mới biết được rằng mạng VNPT không chỉ chặn Blog mà khi đã trỏ tên miền về blogspot rồi, hình ảnh nó vẫn không hiển thị.

Qua tìm hiểu thì mình mới biết là hình ảnh của Blog khi tải lên trực tiếp nó vẫn có dạng bp.blogspot.com nên không khó hiểu khi mà vào blog bằng mạng VNPT hình ảnh không hiện. Với đoạn code mình cung cấp ở dưới, các bạn chỉ cần tìm đến thẻ </body>, đặt trước nó và lưu lại là được.

Mình cũng giải thích thêm về ý nghĩa của đoạn code này như sau: biến images sẽ được gán cho tất cả các dữ liệu dạng img sau đó biến này sẽ chạy một vòng lặp tìm đến các đường dẫn hình ảnh có dạng bp.blogspot.com và thay thế bằng lh4.googleusercontent.com.
sua-loi-anh-blogspot-khong-hien-thi

Code chỉnh sửa hình ảnh:

<!-- edit picture -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var images = document.getElementsByTagName("img");
for(var i=0;i<images.length;i++) {  
images[i].src = images[i].src.replace(/[0-9]+.bp.blogspot.com/,"lh4.googleusercontent.com");
}
//]]>
</script>

Đường link lưu trữ hình ảnh của Google/Blogger: https://picasaweb.google.com/home?hl=vi

Các bước thực hiện mình đã nói trong video, các bạn có thể xem và thực hiện theo nhé! Đừng quên quay trở lại mục lục video tối ưu seo cho blogspot để xem nhiều hướng dẫn hơn nhé các bạn.

No comments:

Post a Comment