Bài 4: Chỉnh sửa menu và tạo nhãn cho Blogspot

chinh-sua-menu-va-tao-nhan-trong-blogspot
Đa số các theme (giao diện) dành cho Blogspot hiện nay đều được thiết kế sẵn phần menu chính của Blog. Tùy vào mỗi giao diện mà ta sẽ tìm đến code và thay đường link danh mục (hoặc nhãn, sản phẩm, bài viết, trang) cho từng menu con. Ví dụ như blog của mình:
  • Chuyên mục Seo Onpage, Seo Offpage, Video, Story mình gắn link nhãn. Dạng này sẽ có cấu trúc link: tenmien/search/label/tennhan (Sẽ được nói rõ hơn trong video hướng dẫn bên dưới).
  • Tab Giới thiệu và Liên hệ mình gắn link của trang.
Các bạn có thể gắn bất cứ dạng link nào các bạn muốn. Nếu bạn là người mới tìm hiểu Blogspot thì trước hết bạn cứ thực hiện theo video, sau một thời gian hoạt động bạn sẽ hiểu rõ hơn, lúc đó edit lại cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì cả.


Lưu ý: Template mình dùng để hướng dẫn là dạng phổ biến hiện nay. Sẽ có một dạng không đụng đến code mà khi chỉnh sửa là chỉnh trong phần bố cục (layout). Nếu gặp dạng này thì bạn làm như hình sau:
tao-danh-muc-cho-blogspot
Sau khi xong phần chỉnh sửa menu và tạo nhãn thì các bạn hãy trở lại serial tối ưu seo cho blogger để tiếp tục tối ưu thẻ h1 và h2 cho Blog nhé.

No comments:

Post a Comment