Internal link và cách xây dựng liên kết nội bộ

Internal link là gì?

Internal link là một dạng liên kết giữa các trang (bài viết) với nhau trên cùng một tên miền.

Công dụng của Inernal link

Internal link có công dụng chính là điều hướng trang web. Ngoài ra, nó còn có tác dụng trong việc thiết lập hệ thống phân cấp thông tin (menu) và tăng vị thứ xếp hạng của các trang có internal link với nhau theo hướng cộng hưởng hoặc kéo theo.

Ví dụ: trong bài cách seo blogspot lên top google, mình xây dựng các liên kết trỏ đến những bài viết con trong phần seo onpage và seo offpage và ngược lại trong mỗi bài viết con mình sẽ có một liên kết trỏ lại bài viết gốc. Với cách làm như thế mình có thể chọn bài cách seo blogspot lên top google để seo cho những bài con hoặc ngược lại (cùng lên hoặc kéo nhau lên top).

* Internal link chính là tên gọi của liên kết nội bộ

Cách xây dựng liên kết nội bộ

Để xây dựng liên kết nội bộ không khó. Chủ yếu là các bạn xác định được trước khung sườn mà các bạn sẽ phải làm để có thể điều hướng người dùng (đối tượng mà bạn nhắm đến) theo ý muốn của các bạn.

Ví dụ: Mình xác định rằng cách seo blogspot lên top google sẽ bao gồm 2 phần Onpage và Offpage, trong 2 phần đó lại bao gồm:
  • Onpage: tạo blog -> chọn template -> tối ưu h1 -> ... -> viết bài chuẩn seo (title chuẩn seo -> nội dung chuẩn seo) -> ...
  • Offpage: cách đi link (đa dạng nguồn link -> đa dạng anchor text -> cách test forum) -> đi link bằng tay -> đi link bằng tool...
Như thế, sau khi mình xác định được khung sườn trên, mình sẽ bắt tay vào viết các bài viết và trỏ internal link theo cách của mình.

Internal link sẽ rất dể xây dựng và đạt hiệu quả nhanh chóng nếu bạn biết rõ về cái bạn đang làm.

Cấu trúc của một Internal link trong html
internal-link
<a href="http://www.levuongnam.com">tự học seo online</a>

Trong đó:
  • <a...> là thẻ mở (khởi đầu) của liên kết
  • href="http://www.levuongnam.com" là đối tượng tham chiếu đến (phần ẩn)
  • tự học seo online là anchor text (phần hiện) mô tả trang được liên kết đến
  • </a> là thẻ đóng (kết thúc) của liên kết.
Dựa vào cấu trúc trên, bọ tìm kiếm sẽ truy cập, tính toán và truy vấn đến biến (trang) được tham chiếu.

Không nên xây dựng Internal link trong:
  • Javascript
  • Flash, Java, hoặc Plug-Ins
  • Trang có quá nhiều liên kết (số Internal link giới hạn trong 1 trang là 150 liên kết)
Trên là những thông tin về Internal link mình thu thập và trải nghiệm được trong quá trình làm seo. Mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để có thể hiểu rõ hơn về Internal link và cách xây dựng liên kết nội bộ.

2 comments: